Stavba roka 2023 – R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa

Hlavnú cenu v kategórii inžinierske stavby a titul Stavba roka získala stavba R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa. Súčasne získala aj Cenu za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby od vyhlasovateľa Technický a skúšobný ústav stavebný.

Spoločnosť BUNG Slovensko s.r.o. ako líder inžinierskeho združenia zabezpečovala činnosť stavebnotechnického dozoru na stavbe. Všetkým kolegom a spolupracovníkom gratulujeme a ďakujeme za úžasnú prácu.

Stavba zároveň získala aj Cenu za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby.

Viac o Stavba roka tu.