O nás

Pohyb je jednou zo základných potrieb ľudstva. Našimi službami prispievame k vývoju modernej dopravnej infraštruktúry, k lepšej dopravnej dostupnosti, komfortu, a ekonomickej vyváženosti. Rýchle tempo napredovania v oblasti nových technológií a stále komplexnejšie pristupovanie k riešeniu problémov, neustále mení našu spoločnosť. Postaviť sa tvárou v tvár týmto procesom, znamená vidieť dej v jeho súvislostiach a mať pohľad vizionára. Stále je ale dôležité trvať na poctivej práci a vytvárať hodnoty vychádzajúce zo skúseností.

Touto filozofiou sa spoločnosť BUNG snaží riadiť už od roku 1956. Dnes sa spoločnosť BUNG so sídlom v Nemecku zaraďuje medzi popredné európske nezávislé projektové a konzultačné firmy pre všetky oblasti stavebníctva. BUNG spolupracuje na projektoch v rámci infraštruktúry, tunelov, mostov a inžinierskych stavieb, ale aj v oblasti pozemného staviteľstva, vodohospodárskej výstavby, či geotechniky.

V rámci Slovenskej republiky je holding od roku 2004 zastúpený dcérskou spoločnosťou BUNG Slovensko s.r.o., pričom spoločnosť BUNG GmbH so sídlom v Heidelbergu je 2/3 vlastníkom a 1/3 vlastní spoločnosť Keraming, a.s. so sídlom v Trenčíne.

Na založení dcérskej spoločnosti sa veľkou mierou podieľala spoločnosť Keraming, a.s., ktorej dlhoročné skúsenosti v stavebníctve a podpora umožnili novovzniknutej spoločnosti etablovať sa a v nasledujúcich rokoch úspešne pôsobiť na trhu.

Spoločnosť Keraming, a.s. pôsobí v stavebníctve od roku 1991 a postupne sa vyprofilovala medzi popredné stavebné spoločnosti, ktoré v rámci svojho pôsobenia zabezpečujú komplexné služby súvisiace s prípravou a realizáciou stavieb nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike. Keraming a.s. je profesionálna, seriózna a spoľahlivá spoločnosť so širokým záberom pôsobnosti. O dynamickom charaktere svedčí nielen kvalitatívny rozmach spoločnosti, ale aj budovanie stabilného tímu vysoko odborných a špecializovaných zamestnancov, pozostávajúcich nielen zo skúsených odborníkov, ale aj z mladých, progresívne uvažujúcich pracovníkov, ktorí spoločne tvoria profesionálne zázemie našej spoločnosti.

K nášmu portfóliu patrí aj práca s projektami verejno – súkromného partnerstva, známeho ako PPP. V tejto oblasti sme schopní pripraviť tiež konkurencieschopné riešenia. Stávame sa tak partnerom privátneho, ale súčasne aj verejného sektoru. Ak sa naši partneri rozhodnú ísť týmto smerom, radi im pomôžeme našimi skúsenosťami v tejto ešte stále novo formujúcej sa oblasti.

Spoločnosť je členom profesijných organizácií.