Služby

Pôsobíme v oblasti:

 • Cestné stavby
 • Železničné stavby
 • Stavby tunelov
 • Občianske a priemyselné stavby
 • Životné prostredie

Poskytujeme služby:

 • Stavebný dozor
 • Projektový manažment
 • Inžinierstvo pre zabezpečenie kvality
 • Geológia / geotechnika stavieb

V spolupráci s BUNG Nemecko zabezpečujeme:

 • Plánovanie 3D a BIM
 • Skúšobníctvo
 • Výskum
 • PPP
 • Vodné inžinierstvo
 • Špeciálne zakladanie