Odborný diskusný seminár k projektu Stuttgart 21 – Nová železničná trasa Stuttgart – Ulm

Dňa 20. januára 2020 sa v priestoroch SKSI Bratislava na Mýtnej ulici uskutočnil odborný diskusný seminár pre autorizovaných stavebných inžinierov.

Spoločnosť BUNG Ingenieure AG, ktorá sa na projekte „Stuttgart 21“ podieľa projekčnými prácami (vrátane BIM) aj technickým dozorom, v spolupráci so SKSI RZ Bratislava prezentovala tento železničný projekt.

Cieľom seminára, ktorý prezentoval Dr. Ing. Wolfganf Keuser a Ing. Peter Pittner, bolo oboznámiť autorizovaných stavebných inžinierov a ostatných záujemcov pôsobiacich v oblasti dopravného staviteľstva s reálnymi poznatkami z riešenia dopravného koridoru Stuttgart – Ulm a jeho dopadmi na územno – a dopravnoplánovaciu prax v procese projektovania a realizácie tejto pozoruhodnej stavby.

Podrobnejšie informácie k projektu nájdete na nasledujúcich odkazoch.

https://www.bung-gruppe.de/leistungen/3d-planung-bim/stuttgart-21/

https://www.bung-gruppe.de/leistungen/3d-planung-bim/stuttgart-21-neuplanung-verbindungsbauwerk-9/http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/aktuell/

http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/aktuell/