Fénix – Kultúrna pamiatka roka (2024)

Stavba Várdomb – Starý vodojem v Bernolákove, na ktorej naša spoločnosť BUNG Slovensko s.r.o. vykonávala činnosť stavebného dozoru, získala ocenenie Fénix – Kultúrna stavba roka (2024). Cena bola udelená za kultivovanú obnovu, ako aj kreatívne sprístupnenie a prezentáciu zachovaných hodnôt technickej národnej kultúrnej pamiatky. Kolegom našej spoločnosti úprimne gratulujeme a partnerom na projekte ďakujeme za spoluprácu.

Viac informácií tu.

Stavba roka 2023 – R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa

Hlavnú cenu v kategórii inžinierske stavby a titul Stavba roka získala stavba R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa. Súčasne získala aj Cenu za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby od vyhlasovateľa Technický a skúšobný ústav stavebný.

Spoločnosť BUNG Slovensko s.r.o. ako líder inžinierskeho združenia zabezpečovala činnosť stavebnotechnického dozoru na stavbe. Všetkým kolegom a spolupracovníkom gratulujeme a ďakujeme za úžasnú prácu.

Stavba zároveň získala aj Cenu za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby.

Viac o Stavba roka tu.

Odborný diskusný seminár k projektu Stuttgart 21 – Nová železničná trasa Stuttgart – Ulm

Dňa 20. januára 2020 sa v priestoroch SKSI Bratislava na Mýtnej ulici uskutočnil odborný diskusný seminár pre autorizovaných stavebných inžinierov.

Spoločnosť BUNG Ingenieure AG, ktorá sa na projekte „Stuttgart 21“ podieľa projekčnými prácami (vrátane BIM) aj technickým dozorom, v spolupráci so SKSI RZ Bratislava prezentovala tento železničný projekt.

Pokračovať v čítaní „Odborný diskusný seminár k projektu Stuttgart 21 – Nová železničná trasa Stuttgart – Ulm“

ISO 14001 a 45001

Spoločnosť BUNG Slovensko s.r.o. je od 13. júna 2019 recertifikovaná pre systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 a pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa najnovšej normy ISO 45001:2018.