Odborný diskusný seminár k projektu Stuttgart 21 – Nová železničná trasa Stuttgart – Ulm

Dňa 20. januára 2020 sa v priestoroch SKSI Bratislava na Mýtnej ulici uskutočnil odborný diskusný seminár pre autorizovaných stavebných inžinierov.

Spoločnosť BUNG Ingenieure AG, ktorá sa na projekte „Stuttgart 21“ podieľa projekčnými prácami (vrátane BIM) aj technickým dozorom, v spolupráci so SKSI RZ Bratislava prezentovala tento železničný projekt.

Pokračovať v čítaní „Odborný diskusný seminár k projektu Stuttgart 21 – Nová železničná trasa Stuttgart – Ulm“

ISO 14001 a 45001

Spoločnosť BUNG Slovensko s.r.o. je od 13. júna 2019 recertifikovaná pre systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 a pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa najnovšej normy ISO 45001:2018.