Stavba roka 2023 – R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa

Hlavnú cenu v kategórii inžinierske stavby a titul Stavba roka získala stavba R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa. Súčasne získala aj Cenu za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby od vyhlasovateľa Technický a skúšobný ústav stavebný.

Spoločnosť BUNG Slovensko s.r.o. ako líder inžinierskeho združenia zabezpečovala činnosť stavebnotechnického dozoru na stavbe. Všetkým kolegom a spolupracovníkom gratulujeme a ďakujeme za úžasnú prácu.

Stavba zároveň získala aj Cenu za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby.

Viac o Stavba roka tu.

ISO 14001 a 45001

Spoločnosť BUNG Slovensko s.r.o. je od 13. júna 2019 recertifikovaná pre systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 a pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa najnovšej normy ISO 45001:2018.