Skupina BUNG

Základným rámcom skupiny spoločností BUNG je holdingová spoločnosť BUNG GmbH.

Prevádzkové činnosti sa nachádzajú v spoločnosti BUNG Ingenieure AG, spoločnosti BUNG Baumanagement GmbH, spoločnosti Klähne Consulting Engineers in Construction GmbH, spoločnosti BUNG Planen und Beraten GmbH a zahraničných spoločnostiach.

Okrem centrály v Heidelbergu má skupina pobočky v Berlíne, Drážďanoch, Duisburgu, Kolíne, Lipsku a Mníchove.

V zahraničí pôsobí holding BUNG prostredníctvom nezávislých spoločností BUNG Slovensko s.r.o. a BUNG CZ s.r.o., pričom spoločnosť BUNG Slovensko s.r.o. vykonáva činnosti s podporou menšinového vlastníka Keraming, a.s. so sídlom v Trenčíne.