Fénix – Kultúrna pamiatka roka (2024)

Stavba Várdomb – Starý vodojem v Bernolákove, na ktorej naša spoločnosť BUNG Slovensko s.r.o. vykonávala činnosť stavebného dozoru, získala ocenenie Fénix – Kultúrna stavba roka (2024). Cena bola udelená za kultivovanú obnovu, ako aj kreatívne sprístupnenie a prezentáciu zachovaných hodnôt technickej národnej kultúrnej pamiatky. Kolegom našej spoločnosti úprimne gratulujeme a partnerom na projekte ďakujeme za spoluprácu.

Viac informácií tu.