ÚVN SNP Ružomberok

Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu v ÚVN SNP Ružomberok
stavebno-technický dozor
v užívaní od: 2010