ÚVN SNP Ružomberok

Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu v ÚVN SNP Ružomberok
Technický dozor objednávateľa a Inžinierska činnosť stavby

Zmluvný termín služieb do 05/2017