Šaštín-Stráže kanalizácia

Šaštín-Stráže splašková kanalizácia
stavebno-technický dozor
v užívaní od: 2014