SsÚSCH Banská Bystrica

SsÚSCH Banská Bystrica – rekonštrukcia a dostavba
stavebno-technický dozor
v užívaní od: 2009