ŽSR Nové Mesto – Zlatovce

ŽSR, Modernizácia železničnej trate – Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce
stavebno-technický dozor
v užívaní od: 2013
dĺžka úseku: 17,457 km
objekty: tunel Turecký vrch (1,775 km)