Čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – Šamorín

Povodie Váhu a Dunaja – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia stavebno-technický dozor Šamorín
stavebno-technický dozor
v užívaní od: