Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa

stavebno-technický dozor
v užívaní od: 2023
dĺžka úseku: 4,3 km v plnom profile
objekty: 9 mostných objektov, tunel Bikoš dĺžky 1,15 km