Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci

Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci
stavebný dozor
v užívaní od: 2023
objekty: most cez reku Váh v meste Hlohovec – dĺžka nosnej konštrukcie 342 m