Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh

stavebno-technický dozor
v užívaní od: 2021
dĺžka úseku: 7,87 km
objekty: tunel Prešov (2,2 km), 18 mostných objektov, mimoúrovňová križovatka