Pamiatková obnova a adaptácia Starého vodojemu Várdomb

Pamiatková obnova a adaptácia Starého vodojemu Várdomb, Bernolákovo
stavebný dozor
v užívaní od: 2023
objekty: rekonštrukcia historickej kultúrnej pamiatky vodojemu Várdomb v obci Bernolákovo, č. ÚZPF 11933/1 a prebudovanie na turistickú rozhľadňu