Polyfunkčný komplex Matador

Polyfunkčný komplex Matador

stavebný dozor

projekt v príprave

popis:   4 bytové domy, zastavaná plocha 3 657 m2, podlahová plocha 24 719 m2, počet bytov 308