Strategický priemyselný park Nitra

Strategický priemyselný park Nitra
stavebno-technický dozor pre hrubé terénne úpravy a finálne inžinierske siete
v užívaní od: 2018