Projekt protipovodňových opatrení v povodí toku Malina

Projekt protipovodňových opatrení v povodí toku Malina, Malacky
stavebný dozor
v užívaní od: 2023
objekty: rybníky č. 1, 2, 3 a 4 v povodí toku Malina – vyčistenie dna rybníkov, sanácia hrádzí sanácia stavidiel, vybudovanie vtáčích ostrovov, zvýšenie retenčnej kapacity rybníkov

Orliak morský žijúci pri rybníku č. 2