ISO 14001 a 45001

Spoločnosť BUNG Slovensko s.r.o. je od 13. júna 2019 recertifikovaná pre systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 a pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa najnovšej normy ISO 45001:2018.