Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – I. a II. etapa

Modernizácia údržbovej základne električiek v Košiciach, realizácia – I. a II. etapa
stavebný dozor
vo výstavbe: 2022