Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
stavebno-technický dozor
v užívaní od: 2020
dĺžka úseku: 5,673 km
objekty: 19 mostných objektov, 2 mimoúrovňové križovatky