Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)

Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)
stavebno-technický dozor
v užívaní od: 2008
dĺžka úseku: 8,45 km
objekty: 21 mostných objektov, 2 mimoúrovňové križovatky