Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV

Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV
stavebno-technický dozor
v užívaní od:2020